Bạn Có Yêu Công Việc Bạn Đang Làm, Hay Bạn Đang Nghĩ Sẽ Thay Đổi?

Bạn Có Yêu Công Việc Bạn Đang Làm, Hay Bạn Đang Nghĩ Sẽ Thay Đổi?

Có nghiên cứu cho ra con số 85% mọi người chả thích gì công việc mình đang làm. Bây giờ, nếu bạn có ý thay đổi việc, bạn có thể phải đấu tranh: “Mình có nên đổi việc không nhỉ?” “Mình có nên đợi thêm ... ...more

KINH DOANH ,SOLOPRENEUR

November 06, 20233 min read

Bạn Có Muốn Trở Thành Một Solopreneur

Bạn Có Muốn Trở Thành Một Solopreneur

Solopreneur là một người kinh doanh độc lập, bạn tự mình quản lý và vận hành một doanh nghiệp hoặc dự án mà không cần đối tác hoặc nhân viên cùng làm việc ...more

TÀI CHÍNH ,KINH DOANH

October 28, 20232 min read

Solopreneur

Solopreneur

Có một loại hình kinh doanh mới đã xuất hiện trong vài năm gần đây được thúc đẩy bởi sức mạnh của internet, được gọi tên là Solopreneur. Solopreneur đã phát triển theo tinh thần của một chủ doanh nghi... ...more

TÀI CHÍNH ,KINH DOANH

October 28, 20231 min read

Là Chúa Tể Ta Nên Săn Linh Dương Hay Chuột

Là Chúa Tể Ta Nên Săn Linh Dương Hay Chuột

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu cứ săn chuột, ta luôn cảm thấy an toàn và an tâm, nhưng đó là chỉ trong ngắn hạn. Và thực tế vùng an toàn sẽ đến lúc trở thành không an toàn vì cuộc sống là ... ...more

TÀI CHÍNH ,TƯ DUY

October 27, 20232 min read

Dạy Con Cách Xài Tiền

Dạy Con Cách Xài Tiền

Có một câu hỏi TÔI KHÔNG THÍCH. Và có một câu hỏi TÔI THÍCH. Nhưng một điều lạ, cả 2 câu trả lời cho hai câu hỏi đều có đáp án giống nhau - đó là cần GIÁO DỤC TÀI CHÍNH ...more

TÀI CHÍNH ,TƯ DUY

October 25, 20231 min read