blog image

Là Chúa Tể Ta Nên Săn Linh Dương Hay Chuột

October 27, 20232 min read

Câu chuyện về loài sư tử châu Phi có thể săn và ăn thịt chuột đồng. Tuy nhiên lượng calo mà một con chuột làm thức ăn cung cấp cho nó còn ít hơn năng lượng chúa tể sử dụng để giành bắt chuột. Vì vậy, nếu một con sư tử giành cả ngày để bắt và ăn chuột đồng, thì chúa tể sẽ chết dần vì đói.

Sư tử không thể sống dựa vào việc bắt chuột. Sư tử cần phải săn linh dương vì linh dương lớn hơn chuột rất nhiều lần. Trong quá trình săn linh dương làm mồi, sư tử cũng cần vận dụng rất nhiều, cần cải thiện các kỹ năng, tốc độ và sức mạnh để giết được linh dương. Linh dương là bữa tiệc lớn cho sư tử và là niềm tự hào của vị chúa tể này. Và tất nhiên sư tử ăn linh dương sẽ sống lâu và thỏa mãn. Sự khác biệt giữa chuột và linh dương rất quan trọng, nó liên quan đến cách mà con sư tử giành thời gian của nó để làm gì?

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu cứ săn chuột, ta luôn cảm thấy an toàn và an tâm, nhưng đó là chỉ trong ngắn hạn. Và thực tế vùng an toàn sẽ đến lúc trở thành không an toàn vì cuộc sống là thế, luôn biến đổi.

Nếu chọn săn linh dương, bạn sẽ phải trang bị cho mình nhiều vũ khí và kỹ năng và điều này xứng đáng vì đó là sự tự hào khi có thành quả. Cái gì cũng có giá hết!

Trong cuộc sống đôi lúc bạn đứng trước rất nhiều ngã rẽ, việc của bạn là lựa chọn điều gì mà thôi. Vì theo tôi, không lựa chọn gì cũng là một kiểu lựa chọn.

Ý của bạn thế nào? Chia sẻ với chúng tôi ở đây nhé!

blog author image

Nguyễn Thị Hải Bình

CFO Alexus Nguyễn, Hải Bình Gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, Doanh nhân Nguyễn Thị Hải Bình thực hiện mong ước của mình giúp đỡ các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trong hành trình xây dựng "Cơ đồ Tài chính Thịnh vượng - Bình an".

Back to Blog