Bùi Thị Bạch Hải

Solopreneur

Có một loại hình kinh doanh mới đã xuất hiện trong vài năm gần đây được thúc đẩy bởi sức mạnh của internet, được gọi tên là Solopreneur. Solopreneur đã phát triển theo tinh thần của một chủ doanh nghiệp nhỏ, góc phần tư S.

Các chủ doanh nghiệp này muốn tự mình làm tất cả.

Tuy nhiên, là một người giải quyết vấn đề sẽ không hài lòng với việc chỉ đơn giản là làm việc của riêng họ. Solopreneur có tham vọng sánh ngang với tham vọng của một chủ doanh nghiệp lớn truyền thống. Họ không chỉ muốn phục vụ những người trong khu vực xung quanh họ.

Solopreneur có thể phát triển tiềm năng lớn hoặc nhỏ tùy thuộc vào mỗi cá nhân.

Đối với nhiều chủ doanh nghiệp Solopreneur thành công, sản phẩm họ bán có bản chất là những sản phẩm kỹ thuật số. Họ không cần bất cứ thứ gì ngoài ý tưởng, máy tính và wifi kết nối internet.

Ngày nay, hầu như tất cả mọi người đều có cơ hội xây dựng hệ thống kinh doanh của riêng mình hoặc tận dụng hệ thống kinh doanh hiện có để tạo ra nhiều nguồn thu nhập.

Bạn sẽ tận dụng xu hướng này như nào? Nếu không muốn đứng ngoài cuộc hãy liên hệ chúng tôi, #solohub sẽ cung cấp cho bạn lộ trình và giải pháp để trở thành một solopreneur.

#solohub #đa-nguồn-thu #tự-chủ-tài-chính #xây-dựng-thương-hiệu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bạn muốn trao đổi trực tiếp?